POLITYKA PRYWATNOŚCI
BADANIA POSTRZEGANIA RYVU THERAPEUTICS S.A.

Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blume Advisory Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 969925, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 521935581, NIP: 5213966901, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN
 • Jeśli jest Pan/Pani uczestnikiem ankiety, to przetwarzamy Pana/Pani dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 • Jedynym adresatem Pana/Pani odpowiedzi w powiązaniu z danymi osobowymi jest Administrator. Administrator może przekazać zagregowane w postaci statystyk wyniki ankiety (bez powiązania z danymi osobowymi) do Ryvu Therapetics S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Sternbacha 2, 30-394 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000367359, NIP: 6792942955, REGON: 120515330. 


Podstawą prawną dla przetwarzania adresu IP jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w następujących celach:

 • zagwarantowania niezakłóconego połączenia,
 • zagwarantowania komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • zapobiegania manipulacjom przy wypełnianiu ankiet,
 • analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.


Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.


Wykorzystywanie cookies oraz innych podobnych technologii służących przetwarzaniu danych dotyczących użytkowania

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia użytkownikowi korzystania z serwisu podczas jego przeglądania;
 • późniejszego skojarzenia użytkownika w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do określonych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika.


Technicznie niezbędne pliki cookie oraz inne techniczne niezbędne technologie są wykorzystywane do przetwarzania danych dotyczących użytkowania w celu udostępnienia możliwości korzystania z ankiety. W zależności od celu, wykorzystywanie technicznie niezbędnych plików cookie oraz innych podobnych technologii obejmuje przetwarzanie w szczególności następujących kategorii danych:

 • działania użytkownika, w celu zapamiętania działań dokonywanych na wielu poddomenach (np. w celu zapisania Pana/ Pani ustawień dot. wykorzystywania plików cookie)
 • zdarzenia związane z bezpieczeństwem (wykrywanie potencjalnych manipulacji wynikami ankiet)


Podstawą prawną wykorzystywania technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wypełniając formularz Pan/Pani wyraźnie wyrazi na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Biorąc udział w ankiecie wyraża Pan/Pani zgodę na mailowe i telefoniczne kontaktowanie się z uczestnikiem w sprawach związanych z Ryvu Therapeutics S.A. oraz na dodanie do baz Blume Advisory Sp. z o.o., m.in. w związku z prowadzonym badaniem.